MC Midnight Commander


Mengenal dan Menggunakan MC

Sedikit membahas mengenai MC Midnight Commander bukan MC Master of Ceremony lho.. MC merupakan file manager yang berbentuk visual teks dan dijalankan melaui konsole atau terminal pada Linux. Pertama kali kenal MC setelah menggunakan IGOS Nusantara (IGN).